Some Problems of Information-Communication Technologies Implementation in the Activity of Enterprise Structures of Education and Science

Journal Issue:

Author Information: 

Doctor of Philosophy (Law), Head of the Department of Humanitarian, Social, Economic and Information-Legal Disciplines of the Stolypin International Institute of Informatization and Public Administration; Associate Professor at the Department of "Customs Law and Customs Organization" of the Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)

Abstract: 

In this article author examines some of the issues of information and communication technologies in the activity of enterprise structures of education and science. During study author analyzes views of some eminent scientists, with formulate their own point of view. The study emphasizes that the introduction of information products in the deeper stages of the structure of education and science, implementing educational programs, as a rule, is facing a number of serious difficulties. In conclusion, the author cites 3 evidence-based conclusions.

Keywords: 

science, education, commercialization, entrepreneurship, competitiveness, ICT, information and communication technologies.

REFERENCES: 
[1] Bachilo I.L. Gosudarstvo socialnoe ili servisnoe? (informacionno-pravovoj aspekt) // Pravo. Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki. 2010. No. 1.
[2] Kryukov V.V., Shaxgeldyan K.I. Korporativnaya informacionnaya sreda vuza: metodologiya, modeli, resheniya. Monografiya. Vladivostok: Dalnauka, 2007.
[3] Repkina O.B. Osnovnye napravleniya gosudarstvennogo regulirovaniya i podderzhki innovacionnogo predprinimatelstva // Molodoj uchenyj. 2010. T. 1.
[4] Repkina O.B. Predprinimatelstvo kak faktor ekonomicheskogo razvitiya predpriyatiya // MIR (Modernizaciya. Innovacii. Razvitie). 2010. No. 4.
[5] Repkina O.B. Predprinimatelskaya deyatelnost v usloviyax riska // Putevoditel predprinimatelya. 2011. No. 10.
[6] Tixomirov Yu.A., Bachilo I.L., Ekshtajn K., Talapina E.V. Administrativnye procedury dlya publichnoj vlasti i grazhdan // Zakonodatelstvo i ekonomika. 2002. No. 6.