Constitutional and Legal Aspects of the Concept of Territorial Integrity Definition

Journal Issue:

Author Information: 

Post-Graduate Student of the Department of Constitutional and Municipal Law of the Kikot Moscow University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation

Abstract: 

This article is devoted to the research of the concept "territorial integrity", the general analysis of measures for its providing and to definition of a place of the President of the Russian Federation in system of the specified measures. In the summary author notes that introduction of special legal regimes according to the Constitution and the federal constitutional legislation in all territory of the Russian Federation or in its separate parts is an important constitutional legal mechanism of ensuring inviolability of the territory and territorial integrity of the Russian Federation.

Keywords: 

President, territory, integrity, territorial integrity, concept.

REFERENCES: 
[1] Baburin S.I. Territoriya gosudarstva: pravovye i geopoliticheskie problemy. M., 1997. 
[2] Ezhevskij D.O. Konstitucionnye garantii stabilnosti gosudarstvennogo stroya // Obrazovanie i pravo. 2010. No. 9. 
[3] Klimenko B.M. Gosudarstvennaya territoriya. Voprosy teorii i praktiki mezhdunarodnogo prava. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1974. 
[4] Kovachev D.A. Federaciya v zarubezhnyx stranax: aktualnyj opyt // Dogovornye principy i formy federativnyx otnoshenij. M., 1999. 
[5] Kochkarov R.M. Konstitucionnye osnovy suvereniteta narodov i nacii i edinstvo rossijskoj gosudarstvennosti: Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. M., 1997. 
[6] Lazarev V.V.  Obshhaya teoriya prava i gosudarstva: Uchebnik. 2-e izd., pererab. i dop. M., 1996. 
[7] Rozhkov M.B. Ob"ekt konstitucionnoj bezopasnosti gosudarstva: konstitucionnyj stroj ili osnovy konstitucionnogo stroya. M., 2003. 
[8] Ukaz Prezidenta RF ot 12.05.2009 No. 537 "O Strategii nacionalnoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii do 2020 goda" // Sobranie zakonodatelstva RF. 2009. No. 20.
[9] Ukaz Prezidenta RF ot 05.02.2010 No. 146 "O Voennoj doktrine Rossijskoj Federacii" // Rossijskaya gazeta. 2010. No. 27.