Requirements Imposed to the Applicant for a Position of the Trainee and the Assistant of Advocate by the Legislation of the States Which Were Earlier a Part of the Union of the Soviet Social

Journal Issue:

Author Information: 

Lawyer, Researcher at the Center for the Study of Organizational Problems and Activities of the Bar at the Eurasian Research Institute of Legal Problems

Abstract: 

In article requirements imposed to the applicant for a position of the trainee and the assistant of advcate by the legislation of a number of the states which were earlier a part of the Union of the Soviet Socialist Republics (Belarus, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Estonia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Uzbekistan) are considered. As a result of research some aspects of the studied problem in relation to perfecting of the relevant requirements imposed by the legislation of the Russian Federation are designated.

Keywords: 

advacаte's trainee, advocate`s assistant, advocacy profession, CIS.

REFERENCES: 
[1] Grigorev D.S. Sovremennyj opyt organizacii i deyatelnosti advokatury // Ekonomika, upravlenie i pravo: problemy i perspektivy razvitiya. 2014. No. 1.
[2] Gureva O.V. K voprosu o prioritete zashhity prav cheloveka v deyatelnosti advokata // Ekonomika, upravlenie i pravo: problemy i perspektivy razvitiya. 2014. No. 1.
[3] Professiya advokata. Doklad. - Sodejstvie pravovoj reforme v stranax Vostochnogo partnerstva. Rabochaya gruppa “Professionalnye sudebnye sistemy”. Generalnaya direkciya po voprosam prav cheloveka i verxovenstva prava Strasburg, maj 2012 g. http://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/home
[4] Ragulin A. V., Shajxullin M.S. Sovremennye problemy i tendencii professionalnogo razvitiya advokata // Evrazijskaya advokatura. 2013. No. 5(6). – S. 43; Mixanova O.V. Advokatom – tolko cherez stazhirovku! // Vestnik advokatskoj palaty Respubliki Bashkortostan. – 2013. No. 2 (31).
[5] Saveleva O.N. Pravozashhitnaya deyatelnost advokata v RF // Intellektualnyj potencial v XXI veke. 2014. No. 1.
[6] Zhukova O.Yu. K voprosu o sostoyanii advokatury v ryade gosudarstv-uchastnikov SNG // Intellektualnyj potencial v XXI veke. 2014. No. 1.