About the Legislative Definition – "Conflict of Interests of the Pedagogical Worker"

Journal Issue:

Author Information: 

Doctor of Philosophy (Law), Doctor of Philosophy (Historical Sciences), Associate Professor of the Department of State Law of the Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract: 

Present article is devoted to questions of essence of the conflict of interests in the sphere of the educational relations and to problems of its settlement. In summary the author notes that the situation of the conflict of interests in pedagogical activity at the legislative level is presented quite avariciously. Legal support of the conflict of interests of the pedagogical worker, activity of the commissions on a settlement of conflicting interests demands completion of the legislator at the level of subordinate regulations and local acts of the educational organizations.

Keywords: 

law, pedagogical worker, conflict of interests, educational relations, education.

REFERENCES: 
[1] Borisova O.Yu. Sociokulturnaya obuslovlennost dinamiki razvitiya obrazovaniya // Obrazovanie i nauka: voprosy teorii i praktiki. 2014. No. 1. 
[2] Goltyapina I.Yu. Reforma obrazovaniya v Rossijskoj Federacii: voprosy teorii i praktiki // Innovacionnaya ekonomika i obshhestvo. 2013. No.2 (2). 
[3] Koval Yu.A. K voprosu o situaciyax konflikta interesov v sfere obrazovaniya // Teoriya i praktika obshhestvennogo razvitiya. 2014. No. 4. 
[4] Mamatov S.A. Professionalnoe vospitanie: sushhnost, osnovnye napravleniya // Obrazovanie i nauka: voprosy teorii i praktiki. 2014. No. 1. 
[5] O gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe Rossijskoj Federacii: Federalnyj zakon ot 27 maya 2004 No. 79-FZ // SPS "KonsultantPlyus", 2015. 
[6] O protivodejstvii korrupcii: Federalnyj zakon ot 25 dekabrya 2008 No. 273-FZ // SPS "KonsultantPlyus", 2015.
[7] O municipalnoj sluzhbe v Rossijskoj Federacii: Federalnyj zakon ot 2 marta 2007g. No. 25-FZ // SPS "KonsultantPlyus", 2015.
[8] Channov S.E. Konflikt interesov pedagoga // Rossijskaya pravovaya gazeta "EZh-Yurist". 2013. No. 25.
[9] Shuvalov O.A. Zashhita informacii v usloviyax vnedreniya informacionnyx texnologij v obrazovatelnyx uchrezhdeniyax // Obrazovanie i nauka: voprosy teorii i praktiki. 2014. No. 1.